Som Skandinavias største rendyrkede magasin om film (målt i lesertall og opplag),tar FilmMagasinet sikte på å favne bredt samtidig som vi gjør plass til artikler og spalter som tar for seg kultfilmer, smalfilm og uavhengige produksjoner

En miks av «tungt» og «lett»

Men først og fremst er vi et filmmagasin som skal tilby noe for enhver smak – noe vårt høye lesertall både indikerer og fordrer. Med over 200 000 lesere månedlig og en omfattende distribusjon på kinoer over hele landet, er vi bevisst vår kommersielle nedslagskraft – noe som setter preg på det redaksjonelle produktet. Vi skal dekke alt som har relevanse til

NORSK IDENTITET

Hoveddelen av stoffet tar for seg filmer som har premiere innen utgivelsesperioden for det aktuelle nummeret av FilmMagasinet – i form av intervjuer med skuespillere og regissører, anmeldelser, nyheter og ymse småstoff. Ved siden av dette fokuserer vi også på spalter for spesielt interesserte – som kultfilm, filmkunst (plakatdesign) og filmmusikk.

VOD

Filmopplevelse i hjemmet er også et viktig redaksjonelt satsingsområde for oss. En relativ stor del av magasinet vies filmlanseringer på Blu-ray og DVD, og ikke minst streamingtjenester (såkalt Video on demand (VOD)). Streaming vokser voldsomt som hjemmefilmmedium, og FilmMagasinet skal henge med i denne utviklingen.